Conform H.G. nr.707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romăniei, un comisionar în vamă este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, in numele și pe seama altei persoane sau in nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezintă mărfurile și efectuează declararea in detaliu a mărfurilor, depozitarea și alte formalități prevazuteă în reglementările vamale, precum și plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import și de export. Totodată, Comisionarul în vamă stabilește raporturi juridice directe cu autoritatea vamală pentru ansamblul operațiunilor pe care le efectuează și răspunde de respectarea reglementărilor vamale.

Despre noi

    SC FILMAN SPED SRL este o societate privată cu capital integral românesc, autorizată să efectueze activitați specifice de comisionare vamală pe lângă Biroul Vamal Maramureș( Vama din Baia Mare). Societatea noastră dispune de un personal calificat, cu o experienta in domeniu de peste 20 de ani, pregătit în orice moment sa răspundă solicitărilor clienților noștri. Raportul calitate-preț al serviciilor oferite este apreciat de partenerii noștri ,dar satisfacerea partenerilor reprezinta obiectivul nostru principal.

Vama Baia-Mare

    Deasemenea avem societăți partenere de comisionare vamală, logistică și transport multimodal, în România precum si în principalele țări din Europa,Asia, Africa, Australia și S,U.A. astfel încât avem soluțiile adecvate pentru operațiunile dumneavostră de comerț exterior.Împreună putem face ca lucrulile complicate să devină o rutină.
Vă asteptăm la biroul nostru din Baia Mare!