Începând cu 01 Ianuarie 2007, România devine membru în cadrul Comunității Europene, statul român armonizând  legislația sa la nivelul  legislației Comunitare, relațiile comerciale între România și UE au inceput să se bazeze pe o uniune vamală care acoperă comerțul de mărfuri. S-a adoptat un tarif vamal comun in relațiile cu țările terțe.

 

Legislație europeană

Directia Generală a Vămilor

Ministerul de finanțe

Camera de comerț și industrie

Autoritatea națională sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor

Direcția fitosanitară

Agenția națională de control al exportului

 

Organizația mondială a vămilor